Đăng ký mua nhà xã hội cần chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục gì?

nha-o-xa-hoi

Nhà ở xã hội là căn hộ giá rẻ dành cho các đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật. Khi đăng ký mua nhà ở xã hội bạn cần chú ý chuẩn bị những hồ sơ sau:

1. Hồ sơ chung:

Đây là các loại giấy tờ, thủ tục mà bất kỳ ai khi mua nhà ở xã hội đều phải chuẩn bị đầy đủ. Cụ thể như sau:

Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội (theo mẫu): Homedy gửi đến bạn mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng

  • Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
  • Chứng minh nhân dân (3 bản đã chứng thực).
  • Đăng ký hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (3 bản chứng thực).
  • Ảnh các thành viên trong gia đình (ảnh 3×4, mỗi thành viên 3 ảnh).
  • Các giấy tờ ưu tiên khác.
nha-o-xa-hoi
Mua nhà ở xã hội cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định nhà nước

2. Hồ sơ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở

Tiếp theo bạn cần phải có giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở. Việc xin giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở cụ thể như sau:

Bạn thuộc diện người có công với cách mạng thì phải có giấy tờ chứng minh theo quy định của pháp luật, xác nhận về thực trạng nhà ở hiện tại, đồng thời chưa nhận được sự hỗ trợ nào về nhà ở tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Tham khảo thêm: bán nhà quận 4

3. Danh sách các đối tượng được ưu tiên đăng ký mua nhà ở xã hội

Điều 49. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này.

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

4. Các thông tin về mua nhà ở xã hội cho từng đối tượng

Nếu bạn là đối tượng thuộc các điều 4, 5, 6, 7 của điều 49 Luật nhà ở thì cần phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức làm việc về đối tượng và xác nhận tình trạng nhà ở.

Bạn thuộc diện 8 của điều 49 Luật nhà ở thì phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý công vụ cấp.

Nhà ở xã hội là chính sách xã hội rất ý nghĩa, tuy nhiên để mua được nhà xã hội bạn cần phải chú ý nhiều quy định kèm theo, bán nhà quận 11.

Còn nếu bạn thuộc diện 9 thì phải có giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nơi bạn đang học tập cấp.

Cuối cùng, bạn thuộc diện 10 của điều 49 Luật nhà ở thì phải cung cấp được bản sao chứng thực chứng minh bạn có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, kèm theo đó là giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

Để đọc thêm các thông tin về mua nhà ở xã hội, mua bán nhà quận 8 bạn có thể tham khảo thêm các thông tin tại Homedy.com.

Đăng ký mua nhà xã hội cần chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục gì?
Đánh giá bài viết!

You May Also Like

About the Author: Hieu Vu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *